18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Hanák Adél
Az álmok megvalósítása magyar óvónőként a 1960-as és 1970-es években Délvidéken


Absztrakt: 
Kutatásom célja, hogy átfogó képet adjak az elmúlt század 60-as és 70-es éveinek délvidéki óvodai munkájáról, az óvónők szakmai lehetőségeiről, nevelési módszereiről, a gyerekekkel és azok szüleivel való kapcsolattartásról, valamint az óvodák felszereltségéről és tárgyi kultúrájáról. Betekintést nyújtsak a vizsgált korszak óvónői feladataiba, és áttekintsem az óvodapedagógusokkal szemben támasztott követelményeket a központi szabályozó dokumentumok alapján. Vizsgálataim során a dokumentumelemzés és az oral history módszerét alkalmaztam. Az oral history kutatási módszerrel interjút szerveztem az 1960-as és 1970-es években az óvodákban öt Délvidéken dolgozó óvodapedagógussal, amelynek témája a pályaválasztással és az életpályával kapcsolatos történeti jelentőségű események, cselekvések felidézése volt. A múlt kutatásán keresztül törekedtem a hétköznapi dimenzióknak, eseményeknek és attitűdöknek a feltárására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.