10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Komjáthy Zsuzsanna
A magyar óvodatörténet nyilvántartott szakmai folyóiratainak gyermek-és ifjúságképe a XIX századtól napjainkig


Absztrakt: 
A tanulmány megkísérli összefoglalni a 183 éves magyar óvodatörténet gyermekkép felfogását, a szakmai folyóiratok tükrében. Az első „Közlemények a kisdedóvás és gyermeknevelés köréből” – című 1843–n Budán kiadott folytatás nélküli közlöny megjelenésétől, az „Óvodai Nevelés” szakmai folyóirat, napjaink – a 21. század – gyermekfelfogását tükröző írásaival bezárólag. A tanulmány szemlélteti azokat a társadalmi, politikai korszakokat, melyek az ideológiáknak megfelelően alakították át a pedagógiában a gyermeknevelésről vallott eszméket, felfogásokat.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.