11. évfolyam, 2013/1-4. szám

Czékus Jób Géza
Gyógypedagógus-hallgatók pályaképe a spontán zenealkotás folyamatában


Absztrakt: 
A nem, vagy alig beszélő, az értelmileg, a látásban, a hallásban, a mozgásban akadályozott, az autisztikus tüneteket mutató és a halmozottan sérült embereknek is igényük, joguk, képességük van a kommunikációra. A gyógypedagógus felkészültségéhez hozzátartozik, hogy képes legyen velük kapcsolatot teremteni, őket megérteni. Ezt segíti a művészeti, köztük a zenei kommunikáció. Vajon egy leendő gyógypedagógusnak milyen a zenei felkészültsége, affinitása; azt hogyan határozza meg? Milyen a pedagógusképe, a zenetanárképe, s ezek mennyiben befolyásolják ítéletalkotásában, továbbá miképp módosíthatók azok a gyógypedagógus-képzés során zenei szemináriumi keretek között? A spontán zenealkotás módosítja-e a korábbi képességítéletet, pedagógusképet? A zeneileg képzettebbek sikeresebben alakítják-e a csoport zenei improvizációját? Miképp viszonyul egymáshoz a zenealkotás során képesség és élmény?

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.