15. évfolyam, 2017/4. szám

N. Tóth Ágnes
Simon Katalin
Inkluzív teória integratív gyakorlatban


Absztrakt: 
Az integrált oktatás – sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóknak a többségi osztályokban történő tanítása – iskolai keretei hazánkban a rendszerváltás óta adottak. Vizsgálatunk célja annak feltárása, hogy az „együttnevelés” mint tanulócsoport-szervezési forma, másfél évtizeddel annak előíró érvényű (2003) bevezetését követően milyen hatást gyakorol a pedagógiai praxisra: mennyire egységes a pedagógusok szemlélete az integráció tekintetében, és hogyan alkalmazzák a sikeres megvalósításhoz nélkülözhetetlen pedagógusi kompetenciáikat napi tanítási gyakorlatukban. Célunk érdekében 178 gyakorló pedagógus véleményét elemeztük az integráció megítélése, a tanórán alkalmazott oktatási módszerek, a tanulói ellenőrzés-értékelés stratégiái, valamint a speciálisan képzett szakemberekkel való kapcsolattartás terén.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.