11. évfolyam, 2013/1-4. szám

Baloghné Bakk Adrienn
Soproni óvodapedagógus hallgatók felkészültségének vizsgálata a fogyatékossággal élő gyermekek együttnevelésére


Absztrakt: 
Az integráció kulcsfontosságú szereplője a (be)fogadó óvodapedagógus, akinek egyrészt szakmai, másrészt személyiségbeli követelményeknek kell megfelelnie. A tanulmány célja annak a megállapítása volt, hogy a ma végzett soproni óvodapedagógusok módszertani ismeretei elégségesek-e a fogyatékossággal élő gyermekek, ellátásához, neveléséhez. A pedagógiai kutatások módszerei közül a dokumentumelemzés és az írásbeli kikérdezés segítségével kutattuk a fogyatékossággal élő gyermekek óvodai integrációját támogató tantárgyakat, tananyagokat. Továbbá milyen ismereteik, tapasztalataik vannak e témában, felkészültnek érzik- e magukat a fogyatékossággal élő gyermekek fogadására az óvodákban. A kiértékelt eredmények rávilágítanak olyan hiányosságokra, amelyek nagyobb hangsúlyt érdemelnének a képzés során, segítve az óvodapedagógus jelölteket a munkára való felkészülésben.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.