10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Vargáné Nagy Anikó
Jausz Béla kisújszállási évei


Absztrakt: 
A Debreceni Egyetem és jogelődei Neveléstudományi Tanszéke pedagógiai műhelyeinek professzori korszakai közül Jausz Béla (1895-1974) pedagógusi pályájának feltérképezésére vállalkozunk. Jelen tanulmány pedagógiai tevékenységéből azt az első 16 évet igyekszik feltárni, és bemutatni, amelyet Jausz a Kisújszállási gimnáziumban töltött. Képet kapunk pedagógiai hitvallásáról, a tanítás iránti elkötelezettségéről, és arról, hogy tanítványai milyen képet őriznek magukban egykori professzorukról. Kutatásainkban jelentős szerepet szánunk a személyes visszaemlékezések írott forrásokat kiegészítő vizsgálatának, Jausz Béla pedagógiai munkásságának emlékezeti anyagok alapján történő rekonstruálásának. Forrásként használtuk fel a gimnázium fennmaradt értesítőit, az intézmény évkönyveit, levéltári dokumentumokat.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.