18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Németh Dóra Katalin
A Soproni Óvóképző Intézet gyakorlati oktatása a 70-es évek elején


Absztrakt: 
Az alábbiakban a Soproni Óvónőképző Intézet gyakorlati képzésének jellemzőit szeretnénk bemutatni az 1970-es évtized első néhány évében. A felsőoktatás - ezen belül a tanító- és óvónőképzés - nagymértékű reformon esett át 1970-ben. A Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztálya által kiadott útmutatók alapján megtörtént a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók gyakorlati oktatásának átalakítása. A kutatás során felhasználjuk a gyakorlati oktatás szabályozásának intézményi és országos dokumentumait, a gyakorlati képzés vezetői által kiadott és jóváhagyott útmutatókat. Kutatásunkkal szeretnénk hozzájárulni a magyar óvodapedagógus képzés történetének megismeréséhez, ezáltal is tisztelegve az elődök áldozatos munkája, a Soproni Óvónőképző Intézet oktatóinak elévülhetetlen érdemei előtt.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.