12. évfolyam, 2014/3-4. szám

Varga László
Innováció a spanyol felnőttoktatásban


Absztrakt: 
A polgári életben való tevékeny részvétel megkívánja, hogy már az idősebb generációk is kellő ismeretekkel rendelkezzenek a globalizált világról, s képesek legyenek abban aktívan közreműködni. A felnőttkori oktatás tartalmának és módszereinek elő kell segítenie a modernizációs áramlatoknak megfelelő ismeretek, készségek és képességek fejlesztését és kiterjesztését, életkortól függetlenül. A fejlett európai országok tapasztalatai arra intenek, hogy a gyorsan változó gazdasági környezetben csak azoknak van esélyük talpon maradni, akik képesek meg-újítani felnőttoktatási rendszerüket. A szerző jelen írásában a spanyolországi Toledóban meg-rendezett „Válasz egy kihívásra: innováció a felnőttoktatásban” témájú szakértői tanulmányút során megszerzett tapasztalatairól számol be.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.