18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Bartha Blanka
Gyenei Kornélia
Grammatikatanítás a felsőoktatásban: a tankör mint jógyakorlat


Absztrakt: 
Jelen munka célja feltérképezni a felsőoktatásbeli grammatikatanítás egy lehetséges munkaformájának, a tankörnek a hatékonyságát. Felméri a magyar grammatika kollokviumokon szerzett eredményeket a 2012/2013-as tanév I. félévétől a 2017/2018-as tanév II. félévéig az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar szakos képzésein. Ezután bemutatja a tankör résztvevőinek a tankört megelőzően és követően elért vizsgaeredményeit, valamint a tankörhöz fűződő attitűdjét egy véleménykérő kérdőív eredményei alapján. A kutatás eredményeként megfogalmazható, hogy a tankör sikeres fejlesztő munkaforma, mely a hallgatók tárgyhoz fűződő attitűdjén is javít és segítséget nyújthat az egyetemi lemorzsolódás csökkentésében.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.