10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Pajorné Kugelbauer Ida
A kreatív önkifejezés fejlesztésének és mérésének lehetősége a vizuális nevelésben


Absztrakt: 
A vizuális nevelés egyik részterülete az önkifejezés, ami személyes közlést jelent. A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek előírják ezen a területen is a fejlesztési követelményeket. Más kompetenciákhoz hasonlóan a vizuális képességfejlesztés eredményességének objektív mérése is indokolttá vált. A mérések eredményei által tudunk következtetéseket megfogalmazni a további fejlesztési munkához. A jelen írásban az önkifejező képesség mérését megkísérlő két vizsgálatot mutatok be: Sipos Endre (2003) által publikált vizuális önkifejező képesség mérésére alkalmazott feladatot, amelyet 9–10 évesek körében alkalmaztak. Saját kutatásaim során 10–14 évesek önkifejező képességét mértem Clark Rajzi Képességet mérő tesztjével a budapesti Pesthidegkúti Waldorf Iskolában és két kontroll-intézményben.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.