17. évfolyam, 2019/1. szám

Jelenszkyné Fábián Ildikó
Partnerintézmények, együttműködési formák, jó gyakorlatok a Pécsi Tudományegyetem tanárképzésében


Absztrakt: 
A Pécsi Tudományegyetemen 2015. január 1-től működik Tanárképző Központ a tanárképzést, pedagógusképzést folytató karok képzéshez kapcsolódó munkájának az összehangolására. Feladatait hálózati együttműködésben látja el. A tanulmány ezen együttműködések formáit, színtereit mutatja be, különös tekintettel a tanárképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés vonatkozásában.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.