10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Kismartony Katalin
Gesztusok a zenében


Absztrakt: 
A zene több szempontból csoportosítható: szöveges és szövegtelen, énekes vagy hangszeres, programzene - abszolút zene… és még sokféleképp gondolhatunk a zenére, bár minden meghatározás sokkal kevesebb, mint amit a zene adni képes a befogadónak. Egy kevéssé ismert szempont a gesztusok megtalálása óvodai és iskolai dalokban, zenehallgatási anyagokban és általánosan kedvelt művekben. Néhány példa a gregorián, a népzene és a klasszikus zene világából megvilágítja az elméleti bevezetőt. „A szavak ugyanis csak 7%-ban járulnak hozzá a jelentés kifejezéséhez és megragadásához, míg a hang minősége, összetevői, a hangsúly, az intonáció, a dallam 38%-ban, a nem verbális mimikai, gesztus és testtartási információk pedig 55%-ban szabják meg az üzenet jelentését.” (Bagdy, Pap, 2011)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.