16. évfolyam, 2018/4. szám

Jakab Gabriella
Borsi Bence
Differenciálás a labdajátékos testnevelésórán a 3–4. osztályban


Absztrakt: 
A Nemzeti Alaptanterv kiemeli a testnevelés műveltségterület céljának meghatározásánál a rendszeres fizikai aktivitás biztosítását, amely minden tanuló életében felnőttkorban is jelentős szerepet játszik. Fontos, hogy minden diák élethosszig tartó egészségtudatos, aktív életvezetésre szocializálódjon. Leendő tanítóként kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk, hogy a gyerekek megízleljék a mozgás örömét a labdajátékok segítségével. A pedagógusok változatos, játékos, élményt nyújtó, a gyerekek életkori sajátosságaikhoz mérten hatékony, differenciált testnevelésórát tartsanak. Az egészségtudatos életmódra nevelés egyik alappillére, hogy a tanuló saját edzettségi szintjéhez mért, hatékony testnevelésórán vehessen részt, amely folyamatos teljesítménynövelésre motiválja. A Polar OH1 optikai pulzusmérő segítségével objektívan mérhető a gyerekek állóképessége, terhelhetősége.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.