14. évfolyam, 2016/3-4. szám

Kopházi-Molnár Erzsébet
Madarász Gáborné
Iskola a Krisna-völgyben


Absztrakt: 
Jelen dolgozat célja, hogy bemutasson egy iskolát, mely a somogyvámosi Krisna-völgyben található. A Krisna-tudatú hívők több mint húsz évvel ezelőtt telepedtek le itt, s azóta iskolát és óvodát is működtetnek. Az iskola illeszkedik ugyan a hagyományosnak nevezhető magyar oktatási rendszerhez, és az egyházi iskolák közé sorolják, annak szervezése és tanítási módszerei azonban az ún. alternatív iskolákéval mutat sok tekintetben hasonlóságot. Mivel írásos anyag eddig erről a fiatal iskoláról nem állt rendelkezésre, a tanulmány ennek bemutatására tesz kísérletet.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.