10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Horák Rita
Czékus Géza
Az élethosszig tartó tanulás jelentősége és megvalósulásának lehetőségei a gyakorló pedagógus munkájában


Absztrakt: 
Napjaink rohamosan fejlődő, szüntelenül és felgyorsult ütemben változó világa, valamint a megnövekedett információáramlás nagy kihívás elé állítja a 21. század pedagógusát is. Ennek eredménye, hogy a pedagógus – amennyiben lépést akar tartani a megváltozott körülményekkel – akarva-akaratlanul a minőséges munka és a korszerű módszerek elsajátítása érdekében kénytelen szüntelenül, élethosszig tanulni, tovább képezni magát. A pedagógus feladatának megkönnyítése érdekében számos állami szinten akkreditált továbbképzésre van lehetőség Szerbiában. A munkában 8 vajdasági, magyar nyelven is működő általános iskola tanítóit kérdeztük meg arról, hogy ők hogyan élik meg az élethosszig tartó tanulást, milyen gyakran járnak továbbképzésekre, mennyire tartják ezeket hasznosnak, mit változtatnának rajtuk, és hogyan tennék hatékonyabbá őket.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.