13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Kéri Katalin
XVII. századi francia művek a nőnevelésről


Absztrakt: 
A tanulmány egy tágabb, a női élet és lánynevelés történetével foglalkozó kutatás részeredményeit közli. Azok a XVII. század során Franciaországban keletkezett, nyomtatásban is megjelent főbb források állnak az elemzés fókuszában, amelyek erről a témáról íródtak. Nem csupán ezeknek a forrásoknak a keletkezéstörténete, hanem a velük kapcsolatos hatás- és recepcióvizsgálatok is megjelennek írásunkban, kiemelten is a francia szerzők XVII–XX. századi magyarországi fogadtatásának rövid bemutatása. Fénelon, Madame Maintenon és mások művei hatással voltak mások mellett Mikes Kelemen, Fáy András, Eötvös József, Gyertyánffy István életművére, és megjelentek olyan jeles pedagógiai gondolkodók írásaiban, mint Weszely Ödön, Fináczy Ernő és Kornis Gyula.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.