13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Nmarné Kendöl Jutka
A középkori johannita rend karitatív tevékenysége és gazdasági, társadalmi jelentősége Sopronban


Absztrakt: 
A középkori betegápolásban és szegénygondozásban kiemelkedő hely illeti meg a johannita rendet: védték a várost, letették az írásbeliség alapjait, és megalapozták a szociális segítést, melynek emlékeit városunk is őrzi. A kolostori betegszobákból és az idegeneknek nyújtott szálláshelyekből alakultak ki az ispotályok, ahol elsősorban a betegápolás, beteggondozás dominált. Ezekből a szerény kezdetekből fejlődött ki a középkori ispotály, hosszabb távlatban pedig a modern kórház intézménye.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.