15. évfolyam, 2017/4. szám

Herpainé Lakó Judit
Simon István Ágoston
Nábrádi Zsófia
Müller Anetta
Családok sportolási szokásainak szocioökonómiai hátterére


Absztrakt: 
Tanulmányunk fókuszában az egyes testi-lelki egészséget védő faktorok szerepe áll, különös tekintettel a család – azon belül is a nagyszülők, szülők, gyerekek – és a testedzés vonatkozásaira. Ebben a tanulmányban bemutatjuk a családi minták és a sport szerepét a három generáció összefüggésében és a szocioökonómiai státusz vonatkozásában. Vizsgálatunkat Magyarországon, az észak-magyarországi régióban élő 10–-14 éves gyermekek, azok szülei és nagyszülei körében végeztük,; összesen 2036 db kérdőívet és 150 db strukturált interjút dolgoztunk fel.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.