18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Borbás Mónika
Kisgyermekkori neuropedagógia - A kisgyermekkori agyfejlődés támogatása az óvodai nevelésben


Absztrakt: 
A kor szellemiségével haladva, a hivatástudattal rendelkező pedagógusoknak, szakembereknek okvetlenül törekedniük kell meglévő szaktudásuk bővítésére, permanens fejlesztésére a nevelés-oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében. Közismert tény, hogy az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák kialakításának, elmélyítésének legszenzitívebb periódusa az óvodáskor. Az idegrendszer fejlődésének és érésének tekintetében a fejlesztő környezet, a motiváló pedagógiai tevékenységek kedvező feltételeket teremtenek a tanulás folyamatához. Mindez segíti a neurális kapcsolatok épülését, az idegpályák erősödését. A tanulmányban bemutatásra kerülő mikrokutatás fő irányvonalát kijelölték azok a megoldásra váró kérdések, hogy az óvodapedagógusok milyen szintű neuropedagógiai tudást birtokolnak, illetve ezt hogyan és milyen mértékben állítják az agyfejlődés megtámogatásának szolgálatába.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.