18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Gátas-Aubelj Katalin
A magyar felsőoktatásban tanuló diszlexiás hallgatók nyelvtanulási tapasztalatai


Absztrakt: 
A felsőoktatásban tanuló diszlexiás hallgatók számának növekedése ellenére hazánkban még mindig kevéssé kutatott és ismert a diszlexiás hallgatók felsőoktatási helyzete, kevés publikáció születik ebben a témakörben. Tanulmányaik során sokszor szembesülnek akadályokkal, amik nehezítik társadalmi integrációjukat, a teljes értékű európai állampolgárrá válásukat. Különösen az idegen nyelv tanulás okoz számukra emberfeletti kihívást. Sok esetben a diploma kézhezvétele, a felsőoktatási tanulmányok lezárása, a nagybetűs „felnőtt”, „munkás” élet megkezdése múlik rajta. Jelen tanulmányban a magyar felsőoktatásban tanuló diszlexiás hallgatók körében végzett kutatásomat mutatom be, kiemelve az idegen nyelv tanulással kapcsolatos tapasztalatokat, nehézségeket. Bízva abban, hogy ezáltal is hozzájárulhatok az érintettek helyzetének jobb megismeréséhez, jobbá tételéhez.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.