12. évfolyam, 2014/3-4. szám

Kiss Henriett
A bécsi klasszika megjelenése a Nemzeti Tankönyvkiadónak az általános iskola 6. évfolyama számára készült ének-zene tankönyvében és zenehallgatási anyagában


Absztrakt: 
Magyarországon az általános iskolai tanulók az ének-zene órákon megismerkednek az egyes zenetörténeti korszakokkal, a nagy zeneszerzők életével és remekműveikkel. A bécsi klasszika kora a 6. évfolyam tananyagában szerepel. Mit tanulnak a mai gyerekek Haydn, Mozart, Beethoven életéről és műveiről? Először a tantervet néztem meg. Ezt követően elemeztem a Nemzeti Tankönyvkiadó ének-zene tankönyvét. Végül a kapcsolódó zenehallgatási lemezt (CD) hallgattam meg. Megállapítottam, hogy a bécsi klasszika kora és zenéje mind a tantervben, mind a tankönyvben és a zenehallgatási lemezen hangsúlyosan van jelen. A tanulók ezek alapján kellőképpen megismerhetik e három nagy zeneszerző életét és művészetét.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.