17. évfolyam, 2019/2. szám

Sebestyén Krisztina
Kon-Takt és Schritte international: egy nyelv, két szemlélet


Absztrakt: 
Tanulmányunkban a Kon-Takt és a Schritte international című, német nyelvet oktató tankönyv-sorozatokat vizsgáljuk, melyek egy hazai, illetve egy nemzetközi kiadótól származnak, és ebből kifolyólag különbségek fedezhetők fel a nyelvtanítási módszereik között. Vizsgálatunkban a nyelvi és nyelvhelyességi készségek fejlesztésére, a más (idegen) nyelvekkel összefüggő ismeretek alkalmazására, a nyelvtanulási motivációra és a digitális felületeken használható feladatokra helyezzük a hangsúlyt. Eredményeik szerint a Schritte international előnye a Németországban tapasztalható, előrehaladottabb német mint idegen nyelv tanítási szemléletben rejlik, míg a Kon-Takt sorozat jobban alkalmazkodik a magyar tanulók sajátosságaihoz, igényeihez.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.