12. évfolyam, 2014/1-2. szám

Malmos Edina
Kisiskolás tanulók természetismeret-tudásának változása a „Rostock Modell” didaktikai program hatására


Absztrakt: 
A „Rostock Modell” egy nemzetközi együttműködésre épülő, a kisiskolások természettudományos gondolkodásának fejlesztését és vizsgálatát célzó didaktikai program, melynek elméleti alapját a konstruktív és kognitív pedagógiai-pszichológiai, metakognitív, affektív és a fogalmi váltásra vonatkozó alapelvek képezik. Elméleti koncepciói gyakorlati alkalmazásának hatékonyságát az általános iskola 1–4. osztályában vizsgálja. A didaktikai programot a „víz” témakörben dolgozták ki, ennek mintájára készítettük el a „Táplálkozás, életmód”, valamint a „Tájékozódás” témakörök kísérleti tanításra vonatkozó didaktikai tervét és ezekben a témakörökben vizsgáltuk a tanulók tudását. A vizsgálat eredményei a „Rostock Modell” didaktikai módszer gyakorlati alkalmazásának hatékonyságát mutatják.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.