13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Lükő István
A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje


Absztrakt: 
Az interdiszciplináris munkánk bemutatja a didaktika fontos területének, a tanítás-tanulásnak a korszerű modelljét. A rendszerszemléleten keresztül a műszaki és pedagógiai, pszichológiai tudományok aspektusai kerülnek bemutatásra. Egyfelől tudománytörténeti, másfelől didaktikai, szakképzés-pedagógiai vonulatok mentén bemutatjuk a rendszerszemlélet, az irányítástechnika, a kibernetika fogalmait, modelljeit, a köznevelés, valamint a tanítás–tanulás rendszerszemléletű modelljét. Ismertetjük a nemzetközi kutató-fejlesztő munka során kialakított MTP modellt és elemeit, a tervezés egyik segédletét, valamint a Movolex rendszerű előzetes tudás mérését megvalósító rendszert. Összegezésként a műszaki és a pedagógiai rendszereket hasonlítjuk össze mintegy 21 hazai és külföldi szakirodalom elemzése alapján.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.