15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Deichlerné Könyves Ildikó
Bencéné Fekete Andrea
A pedagógusok képzési motivációi és igényei


Absztrakt: 
A vizsgálat célja a pedagógusok tanulási, képzési motivációinak vizsgálata. A kutatás arra irányult, hogy feltárja, melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják pedagógusok tanulási, képzési motivációt, és a különböző motívumok milyen arányban befolyásolják az egyént az önképzésben. A kutatási kérdések között szerepel annak vizsgálata, hogy a pedagógus életpálya bevezetésével változtak-e a képzési igények, továbbképzési irányultságok. A kutatás eredményeinek tükrében bemutatásra kerülnek azok a motivációs lehetőségek, technikák, amelyeket alkalmazva a pedagógusok tanulási, képzési motivációit segíteni tudják az intézmény vezetői. A tudásalapú társadalomban fontos, hogy a pedagógusok támogatást kapjanak az új ismeretek elsajátításához, a kompetenciák fejlesztéséhez.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.