15. évfolyam, 2017/4. szám

Benyák Anikó
Mazurné Kiss Mariann
Az iskolai teljesítményt megalapozó/befolyásoló készségek és képességek alakulása az óvodáskor végén, iskoláskor kezdetén


Absztrakt: 
Tanulmányunkban az alap kultúrtechnikák elsajátításhoz szükséges kognitív pszichikus funkciók előszűrésére vonatkozó adatokat tekintjük át. A vizsgált intézményben a gyógypedagógus által végzett előszűrés minden első osztályos tanulót érint. Tíz év távlatában öt évfolyamot kiválasztva vázoljuk fel az eredményeket, külön összehasonlítva az elvárt szint alatt, illetve fölött teljesítő tanulók összetételét nem és életkor szerint.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.