10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Horváth Viktorné
Internethasználat és digitalizát tananyag. Német nyelvtani kisokos


Absztrakt: 
A tanulmányban ismertetett blended learning német nyelvtani digitális tananyag „újrakezdőknek” szól, akik meglevő ismereteiket rendszerezni, kiegészíteni, gyakorolni szeretnék. A hétről hétre feldolgozandó anyagrészeket minden hallgató a saját meglevő tudásának megfelelően ugyan bizonyos időkeretek között, de azokon belül a maga által megválasztott időben sajátíthatja el. Ezáltal kontaktórán nem szükséges a teljes kérdéskört tárgyalni, csupán a problémás anyagrészeket. A példamondatok, illetve gyakorlatok szókincse a turisztikai szaknyelvből merít, ezáltal is támogatandó a szakmai szókincs bővítését. A tananyag az internetes alapú Moodle távoktatási keretrendszeren keresztül érhető el. Írásom a tananyag felépítését és működését mutatja be részletesen, valamint szól az eddigi tapasztalatokról.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.