10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Sanda István Dániel
A pedagógiai tér minőségi dimenziói : Értelmezési lehetőségek – elmélet és gyakorlat


Absztrakt: 
A társadalom- és a kultúratudományok számára a TÉR társadalmi alkotásként jelenti a kutatás tárgyát, mely által a kultúráról és az identitásról alkotott fogalmainkat árnyalhatjuk. A tér mindenkor a hozzá társuló kulturális jelentések révén gondolható el. Felosztásának alapvető formái – a falu, a város, a régió vagy a nemzetállam – kulturális rendszerek termékei, melyek egyrészről elképzeléseket hoznak létre, másrészről konszenzusokat teremtenek az általuk meghatározott jelentésekről. Hogyan jelenik meg a tér fogalma és hogyan értelmezhető a pedagógia segédtudományaiban? Dolgozatomban a tér antropológiai és szociológiai értelmezése után az építészeti tértípusok alapján a pedagógiai tér minőségi dimenzióit szeretném ismertetni. Végül rámutatok az iskolai terek minőségi dimenzióinak gyakorlati jelentőségére.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.