10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Hanák Zsuzsanna
Dorner László
Jó gyakorlatok - sikeres pedagógiai innovációk Egerben


Absztrakt: 
A nemzetközi összehasonlításra alkalmat adó, iskolai eredményességre vonatkozó mérések, kutatások azt jelzik, hogy a magyar diákok az elsajátított tudás alkalmazásában több területen elmaradnak a kívánatostól. Mindez a hátrányos helyzetű, alulmotivált, tanulási nehézségekkel küzdő diákokra fokozottan érvényes. Az utóbbi években, az iskolákban teret kapott a kompetencia alapú oktatás, mely a tudást, az attitűdöket/nézeteket és a képességeket foglalják magukba. Tanulmányunk célja elemezni, néhány kompetencia alapú képzési program közoktatásban történő beválását. Feladatnak tekintettük, a tanulók, tanárok és szülők véleményének feltárását, és annak elemzését. Kutatásunk tervezésénél a „tanulói megismerés”, „tanórai differenciálás”, „epochális oktatás”, valamint az IKT eszközök hatását vizsgáltuk a közoktatásban.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.