15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Réti Júlia
Sebők Melinda
Mészöly Miklós Jelentés öt egérről című novellája az irodalomórán


Absztrakt: 
Az irodalomoktatásban az ezredforduló után bekövetkezett paradigmaváltás ellenére napjainkban is a hagyományelvű, irodalomtörténeten alapuló, kronologikus oktatás uralkodik a középiskolákban. Ennek következménye, hogy sok esetben nincs elegendő idő a modern szerzők tanítására, főképp az 1945 utáni írók és költők nem kapnak helyet az órákon. Jó példa erre Mészöly Miklós írásművészete, amely teljes mértékben perifériára szorul, noha több módon is lehetséges lenne beépíteni munkáit a tananyagba. E dolgozat ehhez kínál feldolgozási javaslatot.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.