15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Baka József
Belovári Anita
Tapasztalatok és lehetőségek: alkalmazhatóak-e a népfőiskolák történeti tapasztalatai a mai népfőiskolai működésben?


Absztrakt: 
Vajon alkalmazható-e – és ha igen, hogyan – a dán, skandináv és/vagy a német típusú népfőiskolai modell a mai Magyarországon? Vajon a hazai népfőiskolák csupán egyfajta nosztalgiát jelenítenek meg, érdekes színfoltként, alternatív tanulási keretként működnek-e majd, a felnőttképzés és közművelődés fő árama melletti periférikus szereplőként? Esetleg sikerül őket olyan szinten integrálni a magyar közművelődés, felnőtt tanulás rendszerébe, azonosítani mai funkcióikat, szerepüket a jelenlegi rendkívül diverzifikált képzési, művelődési környezetben, hogy meghatározó formái lesznek a felnőttek nem formális tanulásának? A magyar demokrácia majd harminc éve még nem adott releváns választ mindezekre a kérdésekre. Tanulmányunk történeti szemléletben vizsgálja a hazai népfőiskolák fejlődésének siker- és kudarctényezőit, illetve hogy mennyiben hasznosíthatók a hazai népfőiskola-történet tapasztalatai napjainkban? Megkísérlünk párhuzamot vonni a két világháború közti helyzet és a rendszerváltozás óta eltelt időszak között, így próbálva azonosítani a negatív tényezőket, és meghatározni a lehetséges fejlődés irányait.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.