16. évfolyam, 2018/2. szám

Varga Szabolcs
Jogi tárgyak szükségessége a pedagógusképzésben


Absztrakt: 
Az alap- és középfokú oktatásban teljes mértékben hiányzik az alapvető műveltséghez tartozó jogismereti tárgy(ak) oktatása. Ennek hiányában nem érthető meg az államszervezet, az önkormányzatiság működése, az alapvető emberi és állampolgári jogok és kötelezettségek sem. A felsőfokú tanulmányaikat megkezdő – és sok esetben az azt elvégző – pedagógushallgatók nincsenek tisztában az alapvető társadalmi működésekkel, fogalmakkal (országgyűlés, kormány, önkormányzatok, Alkotmánybíróság, bíróság, ügyészség stb. felépítése működése; közigazgatásban való tájékozódás stb.). A végzett pedagógus, munkaköréből adódóan, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja. Több jogszabályon alapuló jelzési kötelezettség terheli ezzel összefüggésben. Az alapvető család- és gyermekvédelmi jogszabályok ismerete nélkül e kötelezettségének nem képes eleget tenni. E mulasztás munka- és büntetőjogi felelősséget von maga után. A tanulmány a jogi tárgyak pedagógiai alapképzésben való szükségességét mutatja be.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.