16. évfolyam, 2018/1. szám

Herpainé Lakó Judit
Bácsné Bába Éva
Nagy Zsuzsa
Müller Anetta
Tantervi lehetőségek a tájékozódás és a turisztika oktatásában


Absztrakt: 
A tájékozódás és a sporttáborok, a túrázás és a tájfutás érdekes színfoltjai az iskolák képzési kínálatának, hiszen nem a szokásos tanár-tanuló interakcióban szólítja meg a diákokat, ami kellő motivációt jelent a számukra. A táborok során a táborszervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos menedzsment-feladatokon kívül gyakorlatorientáltan sajátítják el a különböző ismereteket, mozgásanyagot. A táborok jelentős pedagógiai értékkel bírnak, hiszen különféle nevelési feladatokon keresztül pozitív személyiségjegyeket alakítanak ki, és hozzájárulnak a fiatalok személyiségformálásához is. Kutatásunkban elemezzük a tájékozódással és a túrázással kapcsolatos ismeretek tantervi megjelenését.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.