18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Unger Vivien
A meserajz személyiség megismerési módszer alkalmazási lehetősége az óvodapedagógiai gyakorlatban


Absztrakt: 
A tanulmány célja a meserajz-módszer alkalmazási lehetőségének kijelölése az óvodapedagógiai gyakorlat számára. A kutatás mindenekelőtt a mese, a mesehallgatás koragyermekkori személyiségfejlődésben betöltött, semmi mással nem helyettesíthető, kitüntetett szerepe mellett érvel. A neveléslélektani nézőpontú elemzésben egyrészt alapvető elméleti ismeretek összefoglalására kerül sor, másrészt pedig egy önállóan elvégzett empirikus kutatás bemutatására. A rendszerezett eredmények alapján meghatározhatók azok a módszertani ajánlások, amelyek biztosíthatják a meserajz személyiség megismerési eljárás kivitelezésének az eredményességét a kisgyermeknevelés területén.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.