13. évfolyam, 2015/3-4. szám

Nagy Adrienn
Kereskedelmi iskolák az oktatáspolitika és munkaerőpiac képviselőinek kereszttűzében 1850 és 1906 között


Absztrakt: 
A tanulmány célja, hogy bemutassa a középfokú kereskedelmi szakoktatás megszervezését a dualizmus kori Magyarországon, majd a 19. század közepétől rendeletekkel szabályozott felső kereskedelmi iskolák sorsának alakulását. A kutatás során elsősorban arra kerestük a választ, hogy vajon mennyiben tudott a felső kereskedelmi iskolatípus megfelelni a kereskedelmi szakmák képviselői (kamarák, vállalatok) által megfogalmazott, a gyakorlati képzést előtérbe helyező igényeknek, valamint az oktatáspolitika és egyúttal az iskolák által kitűzött céloknak.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.