16. évfolyam, 2018/2. szám

Járdaházi Evelyn
Láng András
Az iskolai zaklatás kapcsolata az empátiával és az alapvető pszichológiai szükségletek megélésével: ahogy a diákok látják, és ahogy a tanárok kezelik


Absztrakt: 
Kutatásunkban az iskolai zaklatás témakörét vizsgáltuk a diákok és a tanárok szemszögéből. A jelenség számtalan oldalról megközelíthető; jelen esetben az empátiával és az alapvető pszichológiai szükségletekkel való kapcsolatának feltárása volt fő célunk. 102 középiskolás diák és 40 tanár töltött ki egy empátiás készségeket, valamint egy alapvető pszichológiai szükségleteket mérő kérdéssort. A diákok továbbá egy iskolai zaklatásban való érintettséget vizsgáló, a tanárok pedig egy bullying-kezelési kérdőívet kaptak. A zaklatói magatartás gyengébb empátiás készségekkel állt kapcsolatban, a zaklatás elszenvedői pedig az alapvető pszichológiai szükségletek terén mutattak kedvezőtlenebb értékeket. A tanárok iskolai zaklatáshoz való hozzáállása tekintetében az empátiás készségek megléte, illetve az alapvető pszichológiai szükségleteik ki-elégítettsége együttjárást mutatott azzal, mennyire vennék komolyan a zaklatást.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.