15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Kalmár Erika Anna
Pedagóguspolitika a jogszabályok tükrében: pedagógusokról, iskolafenntartásról Iskolafinanszírozás gyakorlati kérdéseiről röviden – egy kisváros példája


Absztrakt: 
Az elmúlt években jelentős változások zajlottak a magyar oktatás területén. Bevezetésre került az életpálya modell, ehhez kapcsolódóan átalakult a pedagógusok előmeneteli és javadalmazási rendszere. Átalakításra került és kerül az iskolafenntartók struktúrája és szervezete, illetve ehhez kapcsolódóan az iskolák finanszírozása. Mindez jelentős hatással bír a magyar pedagógustársadalomra. Írásomban bemutatom a „pedagóguspolitika” változásait indokló okokat, a kialakított életpályamodellt, iskolafenntartók körének változását, és érintem az iskolafinanszírozás kérdéskörét. Végül bemutatom egy kisváros iskolafinanszírozását.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.