10. évfolyam, 2012/3-4. szám

Endrődy-Nagy Orsolya
Posztmodern gyermekkor? - Egy japán rajzfilmen kirajzolódó gyermekkép


Absztrakt: 
Milyen gyermekképet szűrhetünk le egy japán rajzfilmről és mennyiben tekinthető ez a gyermekkép posztmodernnek? A tanulmányban arra vállalkozom, hogy egy a hazai közönség számára kevéssé ismert – Kiki a boszorkányfutár címet viselő japán rajzfilm gyermekképét kibontsam. Bár a film alkotói főként japánok, a rajzfilm elsősorban nem a japán, hanem az európai-amerikai nézőközönségre számítva egy a mai korra jellemző nevelési eszményképet mutat be. A tanulmányban a hazai és angol nyelvű gyermekkortörténeti kutatások tradícióit, eredményeit kívánom felhasználni és mikrotörténeti perspektívából bontok ki egy lehetséges posztmodern gyermekképet.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.