18. évfolyam, 2020/1–2. szám

Illés Andrea Zsuzsanna
Albert B. Gábor
Kegyvesztett pedológusok


Absztrakt: 
Jelen tanulmány néhány jeles szovjet-orosz pedológus – így Behtyerev, Blonszkij, Nyecsajev, Baszov, Vigotszkij illetve Zalkind – rövid életútelemzésére, a tudományterületen elért sikereinek, végül kudarcainak a bemutatására irányul. Az 1920-as években a pedológia a szovjet/orosz nevelésügy fontos részét képezte. Vajon az 1930-as években a sztálini diktatúra kiépülésének időszakában a pedológia és a pedológusok ellen irányuló politikai döntések milyen hatással voltak a személyes életutakra? Kísérletet teszünk a pedológusok kegyvesztetté válásának politikai hátterét feltérképezni. Biografikus feldolgozásunk során kiemelt figyelmet fordítunk az általuk művelt tudományterület, a pedológia likvidálásának okaira, valamint e tudományterület felszámolásának, a gyógypedagógia fejlődésére gyakorolt hatására szovjet-orosz viszonylatban.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.