13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Hanák Zsuzsanna
Állandóság és változás az iskolaérettség megítélésében


Absztrakt: 
Az iskolaérettség összetett fogalom. Nemzetközi és hazai szakirodalmak különböző aspektusú tudományos eredményeket publikálnak az óvodáskorú gyermekek pszichológiai-pedagógiai vizsgálatával és fejlesztésével kapcsolatban. Vizsgálatunk célja felmérni az óvodát elhagyó gyermekek tanuláshoz szükséges részképességeinek fejlettségi szintjét, és megállapítani, van-e eltérés a pár évtizeddel ezelőtt publikált mérési eredményektől, összehasonlítva őket. A módszer a „Meeting Street School Screening Test”. A vizsgálati eredmények az mutatják, hogy az óvodások a motoros minták területén a legjobbak, ezt követi a vizuo-perceptuo-motoros terület, és leggyengébbek a nyelvi területen. Tehát eltérés látható: a téri pozíció látásmódja helyett a verbalitás mint részképesség mutat alacsonyabb fejlettségi szintet. Ezen eredmények tükrében módszertani ajánlások fogalmazhatóak meg az óvodapedagógia területén.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.