15. évfolyam, 2017/1-2. szám

Poór Zoltán
Egy interdiszciplinaritásra törekvő, alkalmazott pedagógiai kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó hallgatói és oktatói közösség győri seregszemléjének értékelése


Absztrakt: 
A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójára – mint a 2017. évi tudománypedagógiai rendezvénysorozat kezdő eseményére 2017. március 23-a és 25-e között a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán került sor. Amikor a konferencia záróünnepélyén a fent nevezett integratív tudományterületet gondozó szakmai bizottság alelnökeként az értékelés volt a feladatom, illendőnek és célszerűnek ítéltem meg, hogy áttekintsem azt az utat, amely ehhez a szakmai-tudományos rendezvényhez vezetett. Végiggondoltam, hogy milyen tendenciák rajzolódtak ki a konferenciával záruló kétéves periódusban. Vállalkozom továbbá arra, hogy némi futurológiai érzékkel kitérjek a perspektívákra is.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.