12. évfolyam, 2014/1-2. szám

Kissné Zsámboki Réka
A relatív előny vizsgálata egy Freinet-szellemű óvodapedagógiai innováció kibontakozásában és adaptációjában


Absztrakt: 
Az Everett M. Rogers nevéhez kötődő „innovációs diffúzió”-elmélet alkalmazásával elvégzett kutatásunkban az 1989-ben Sopronban megalakult Freinet-kutatócsoport óvodapedagógiai innovációjában rejlő relatív előny vizsgálatát tűztük ki vizsgálódási szempontként. A kutatócsoport 1989-es programtervezetének és a vizsgált korszak óvodai tartalmi szabályozóinak komparatív tartalomelemzése során feltárhatóvá vált, hogy a soproni programajánlás a megvalósítás elvárt jellegében, az óvodai tevékenységformákról alkotott szemléletmódban és a természeti és társadalmi környezet szerepére vonatkozóan, illetve a megváltozott pedagógus- és gyermekszerep tekintetében rendelkezett relatív előnnyel a potenciális alkalmazók számára. Kutatási eredményeink alapján a fenti tartalmakban rejlő relatív előny megléte mint lehetséges sikertényező vezethetett a soproni kezdeményezés helyi, majd országos kibontakozásához és adaptációjához.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.