15. évfolyam, 2017/4. szám

Frank Tamás
A munkahelyi diszkrimináció reprezentációja budapesti középiskolások körében


Absztrakt: 
A hazai gazdasági-társadalmi változások egyik következménye, hogy a középiskolás diákok jelentős része már igen fiatalon megjelenik a munkaerőpiacon. A betöltött 16. életév jogilag is megnyitja a munkaerőpiac kapuját előttük. Továbbá a már bevezetett közösségi szolgálat révén minden érettségi előtt álló fiatal – kilépve az iskola és a család védőburkából – eltérő formában, de megjelenik a munka világában. A megkülönböztetés az élet majdnem minden területén kimutatható, de a munka világában pregnánsan megjelennek a diszkriminatív jelenségek. A fiatal korosztály hatványozottabban érintett a közvetlen vagy közvetett diszkrimináció jelenségében. Ezért különösen fontos, hogy ismereteket szerezzünk a fiatal munkavállalókat, a középiskolai korosztályt érő diszkriminatív jelenségekről, hiszen az érintettek ezen korai élményeik alapján határozzák meg későbbi munkaerő-piaci irányaikat, valamint ezen tapasztalatok befolyásolják a munka-attitűdjük alakulását is.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.