12. évfolyam, 2014/1-2. szám

Gáspárdy Tibor
Ember és kép


Absztrakt: 
A kép már a történelem előtti időkben megjelenik az emberiség életében, megelőzve a szavakat. Az akkori ember barlangfestményein a képpel próbálta befolyása alá vonni a valóságot, meghatározni a jövendőt. Napjainkra úgy tűnik, a csoda, ha nem is teljesen, ha nem is éppen csodálatos tartalmában, de beteljesedni látszik. A hagyományos festészeti vagy grafikai értelemben létrehozott képpel szemben a technikai képek azt a látszatot keltik, hogy nem képesek hazudni, vagyis objektívek. Aki a világot általuk ismeri meg, az azt mágikusan fogja látni, és ez programozott viselkedésmódhoz vezethet. A televízióban nagy mennyiségben megjelenő erőszak lenyomata a gyermekrajzokban is tetten érhető. A vizuális nevelésnek van lehetősége leginkább a képi üzenetek, a képi világ jelrendszerének, hatásmechanizmusának elsajátíttatására és a képi agresszióval szembeni védelem kialakítására.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.