14. évfolyam, 2016/1-2. szám

Kozák Csaba
Klebelsberg Kunó oktatáspolitikai reformjai


Absztrakt: 
A két világháború közötti Magyarország megítélése kapcsán soha meg nem szűnő viták folytak, folynak, már évtizedek óta. Az első világháborúból vesztesen kikerülő, területeinek kétharmadát elveszítő, szétzúzott iskola-, település-, közlekedés- és iparhálózattal rendelkező ország a nemzetkatasztrófa megélése ellenére is felállt a földről, és újra a fejlődés útjára lépett. A Bethlen-kormány „erős emberének”, Klebelsberg Kunónak (1. kép) páratlan rövid idő alatt véghezvitt, az oktatás minden területére kiterjedő reformja előtt még a ma embere is köteles főhajtással adózni. Az alábbiakban a népiskolai és középiskolai reformok bemutatására kerül sor.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.