13. évfolyam, 2015/1-2. szám

Varga Szabolcs
A logoterápia alapfogalmainak szupervíziós vonatkozásai


Absztrakt: 
A tanulmányban azt kívánom bemutatni, hogy a logoterápia alapfogalmai mennyiben egyeztethetőek össze a szakmai személyiségfejlesztés (szupervízió) elméletével, elveivel, nem utolsó sorban annak gyakorlatával. Vizsgálom, hogyan alkalmazhatóak e fogalmak a szakmai személyiségfejlesztés eseteiben. Kitérek arra, hogy a Frankl által értett emberkép összhangban áll-e a szupervízió céljaival. Bemutatom azokat a logoterápiás alapfogalmakat, melyek álláspontom szerint alapjait képezhetik a szakmai személyiség fejlesztésének is.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.