12. évfolyam, 2014/3-4. szám

Zsubrits Attila
Az óvodáskorú gyerekek közeli kapcsolatai


Absztrakt: 
A tanulmányban az óvodások közeli kapcsolatrendszerének az elemzésére kerül sor. A korai kötődéselmélet tárgyalása mellett az óvodáskori kapcsolatokban azonosítható lényeges jellemzőket érintjük. Ezt követően egy kapcsolódó empirikus vizsgálatnak az eredményét ismerhetjük meg. A feltárt adatok alapján pontosabb képet kaphatunk a 4 és 7 éves korú kisgyerekek érzelmi kapcsolati szerveződésének fontosabb ismérveiről, valamint a felnőttekhez és a gyerektársakhoz fűződő ragaszkodásuk összetevőiről. Az írásban felsorolt adatok, elemzések, a rajzvizsgálattal megismert kutatási eredmények, illetve a megfogalmazott következtetések az óvodai érzelmi nevelés területéhez nyújtanak továbbgondolásra érdemes megállapításokat, valamint további empirikus vizsgálatok elvégzéséhez kiindulási támpontokat.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.