17. évfolyam, 2019/3–4. szám

Mesterházy Helga
Vadászati és vadgazdálkodási ismeretek pedagógushallgatók körében


Absztrakt: 
A gyermek világ-megismerési folyamatában, a családban és az óvodában folyó környezeti nevelésnek döntő szerepe van. Napjainkban a gyermekek keveset tartózkodnak a szabadban, így ismereteik az erdőről, az erdei állatokról, a vadászatról, vadászokról, vadgazdálkodásról hiányosak. Időszerű a vadászat- és vadgazdálkodás témájában kutatást végezni gyermekek, szülők és pedagógusok/hallgatók körében, hiszen megfelelő ismerettel rendelkező közvetítőkre van szükség ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék e témában jártasságot, készséget, képességet szerezhessen. Ez lesz az alapja annak is, hogy a természettudományos érdeklődés megalapozása már kis kortól megtörténjen, s a felnövekvő nemzedék megfelelő ismerettel, szemlélettel rendelkezzen a környezettudatos életvitel szokásainak kialakításában és a bioszféra megőrzésében. A kutatás célja felmérni az óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatók ismereteit a vadászat, vadgazdálkodás, főbb vadfajok tárgykörében.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.