10. évfolyam, 2012/1-2. szám

Ita Mariann
Egy szabálytalan iskola - a „Freie Schule in Berlin” alternatív iskola bemutatása


Absztrakt: 
A berlini Freie Schule in Berlin nevű iskola mindmáig megtartotta az alternatív iskolákra kialakulásukkor jellemző alapkoncepciót, mely szerint nincs szükség külső szabályokra, ezek hiányában a tanulók képesek kialakítani a maguk belső szabályait. Az alternatív iskolák belátták, hogy a szabályok teljes hiánya nem vezet konstruktív eredményekhez, így idővel finomítottak gyakorlatukon. Bevezettek bizonyos szabályozásokat, mellyel keretet adnak az iskolai életnek. Vajon ez az iskola miért nem változtatott e radikálisan alternatív gyakorlaton? Milyen gyakorlatot eredményez ma a szabályok teljes elhagyása az iskolai életben? Hogyan értelmeznek olyan alapvető fogalmakat, mint a rend, a szabadság vagy a káosz? Az iskolában töltött három hónap során készült kvalitatív kutatás eredményeit ismertetem a tanulmányban.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.