16. évfolyam, 2018/2. szám

Temesi-Ferenczi Kinga
Tanterv-átalakulások a digitális kompetencia szempontjából az ELTE TÓK tanító szakán


Absztrakt: 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara az új Képzési és Kimeneti Követelmény alapján új tantervet dolgoz ki a következő oktatási évben felvételt nyert hallgatók részére. Ennek okán az informatika műveltségterületes hallgatóink tantervében is változások történtek, amelyekért a Digitális Pedagógiai Tanszék a felelős. Tanszékünk munkája során fontos szempont, hogy hallgatóink olyan digitális kompetenciával rendelkezzenek, hogy a munkájuk során azokat a tanulóik fejlesztése érdekében megfelelően és hatékonyan tudják majd alkalmazni. Az új tantervi hálóban megjelenő ismeretkörök segítségével a digitális pedagógiai képzés lényegesen átalakult.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.